Bibendum: “İyi dersler şoför amca!” diyor


Michelin, Türkiye’ye olan bağlığını “İyi Dersler Şoför Amca” sosyal sorumluluk projesiyle perçinliyor. Avrupa Komisyonu’nun trafik kazalarından kaynaklanan ölümleri %50 oranında azaltma hedefine yardımcı olmak üzere Avrupa Yol Güvenliği Şartı’ına imza atan Michelin, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile Türkiye’deki trafik kazalarının önlenmesine katkıda bulunmak üzere, servis şoförlerini güvenli sürüş konusunda eğitecek. Uzun yıllardır yol güvenliği üzerine çalışmalar yapan Michelin, Türkiye’deki trafik kazalarının önlenmesine katkıda bulunmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde “İyi Dersler Şoför Amca” sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor. 2012 yılında 25 il ve 275 ilçede 13 binin üstünde servis şoförü güvenli sürüş konusunda bilinçlendirilecek. Öte yandan, sürücülere, servislerde zamanlarının önemli bir bölümünü geçirdikleri çocuklara davranışlarıyla doğru rol model olmalarını sağlayabilmek üzere “İletişim ve Davranış” eğitimleri ile acil durumlarda müdahale etmelerine yardımcı olacak “İlkyardım” eğitimleri de verilecek. 2012 yılı eğitimleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen; Samsun, Sakarya, Muğla, İzmir, Mersin, Antalya, Ankara, Konya, Erzurum, Kars, Trabzon, Ordu, Zonguldak, Van, Diyarbakır, Nevşehir, Yozgat, Amasya, Adana, Aydın, Bursa, Kayseri, Giresun, Malatya ve Şanlıurfa illerinde yapılacak. Marco Giuliani: "Türkiye’ye olan bağlılığımızı ortaya koyduk” Michelin’in yeni sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi vermek üzere, 09 Aralık 2011 Cuma günü, Michelin Türkiye Genel Müdürü Marco Giuliani, Michelin Türkiye Pazarlama ve İletişim Direktörü Sertan Akçagöz, Yrd. Doç. Dr. İdil Işık, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Taşımalı İlköğretim Şube Müdürü Ahmet Şükrü Cömert ve İstanbul Milli Eğitim Müdür Yrd. Saadettin Pircioğlu’nun katılımıyla Feriye Lokantası’nda bir basın toplantısı düzenlendi. Michelin Türkiye Genel Müdürü Marco Giuliani, basın toplantısında yaptığı konuşmada; “İyi Dersler Şoför Amca projesi ile Türkiye’deki önemli bir sorun olan trafik kazalarının azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi. Michelin’in Türkiye’de lastik sektöründe ticari faaliyetlerinin yanı sıra sosyal yaşama yönelik yatırımları da desteklediğini belirten Giuliani şunları söyledi: “Bugün bizler için gerçekten çok önemli ve anlamlı bir gün. Michelin olarak, Milli Eğitim Bakanlığıyla yaptığımız işbirliği çerçevesinde, öğrencilerimizin trafikte güvenli şekilde ulaşımlarını sağlamaları için seferber oluyoruz. "İyi Dersler Şoför Amca" projesinin, yol güvenliği konusuna bağlılığımızın en önemli örneklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Öğrencilerin; yol güvenliği, etik değerler ve mesleki ilkeler açısından olumlu davranışlar sergileyen servis şoförleriyle yolculuk etmesini hedefleyen projemiz, şoförlerin çocuklar için doğru rol modelleri haline gelmesini de amaçlıyor. Bu projenin bir diğer önemi de Michelin Grubu içinde Türkiye'ye duyulan bağlılığın bir kez daha vurgulanmış olmasıdır. Türkiye, grubumuz içinde en dinamik ve yüksek düzeyde gelişen pazarlardan birisi olarak kabul edilmektedir ve bu durum birkaç yıl önce Türkiye’nin Avrupa bölgesine entegre edilmesiyle tescillenmiştir. Michelin Grubu, ticari faaliyetlerinin yanı sıra bu önemli bir proje ile genç kuşak için yol güvenliğini geliştirme hedefiyle, Türkiye’de de sosyal hayata katkı sağlıyor olmaktan dolayı gururludur. “İyi dersler Şoför Amca Projesi” kapsamında, akademisyenlerle birlikte içeriğini hazırladığımız eğitimlerle, bir yandan çocukların güvenli ulaşımlarını sağlayacak nitelikte sorumlu, güvenli davranışlar sergileyen ve kişilerarası iletişimde yetkin sürücü profili oluştururken diğer yandan Türkiye’deki trafik kazaları oranını en aza indirmeye katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Hedef 2012'de 13 bin servis şoförüne ulaşmak Avrupa Komisyonu’nun trafik kazalarından kaynaklanan ölümleri %50 oranında azaltma hedefine yardımcı olmak üzere 2004 yılında Avrupa Yol Güvenliği Şartı’ına imza atan Michelin, Türkiye’de ve dünyada uzun yıllardır trafik güvenliği ile ilgili çalışmalar yapıyor. Lastikte Doğru Hava Basıncı gibi aktiviteleriyle sürücüleri yol güvenliği konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan Michelin, Türkiye’de resmi olarak temsil edilişinin 15. yılında da “İyi Dersler Şoför Amca” sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen “İyi Dersler Şoför Amca” sosyal sorumluluk projesi, servis şoförlerinin eğitimlerine yeni standartlar getirmeyi hedefliyor. İlk aşamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1987 yılında bu yana, okulu bulunmayan kırsal bölgelerdeki ilköğretim çağındaki çocukların yakın çevredeki il ve ilçelerdeki okullara ulaştırılmasını içeren “Taşımalı İlköğretim Uygulaması” kapsamına dâhil olan servis şoförlerine yönelik olan bu proje, çocukların ev ile okulları arasındaki uzun mesafeleri daha güvenli bir şekilde kat edebilmelerini amaçlıyor. Çocukların güvenli ulaşımlarını sağlayacak nitelikte sorumlu, güvenli davranışlar sergileyen ve kişilerarası iletişimde yetkin sürücü profilinin oluşmasına katkıda bulunularak Türkiye’deki trafik kazaları oranının düşürülmesine destek vermeyi amaçlayan “İyi Dersler Şoför Amca” sosyal sorumluluk projesiyle, 2012 yılında 13 bin servis şoförüne ulaşılması hedefleniyor. 3 yıl sürecek olan proje kapsamında eğitimlerin 80 ilde yaygınlaştırılması planlanırken, 200 bin öğrenci ve veliye de, proje ile ilgili hazırlanan bilgi materyalleri ile ulaşılacak. Taşımalı Eğitim Uygulaması kapsamında 720 bin öğrenci eğitime kazandırılıyor Okulu bulunmayan, nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerindeki ilköğretim çağına gelmiş çocuklara eğitim olanağının sağlanması amacıyla çevre bölgelerdeki okullara ulaşmasını sağlayan “Taşımalı İlköğretim Uygulaması”, 2011-2012 öğretim yılı verilerine göre Türkiye genelinde toplam 80 ilde, 875 ilçeye bağlı 37.622 yerleşim yerinde uygulanıyor. Taşımalı ilköğretim servis uygulamasında, 47.353 şoför tarafından 720 bin öğrencinin okullarına ulaşımı sağlanıyor. Ülke genelinde bazı ilçeler ile merkez okul arası; 135 km’ye varan uzun mesafeler olabildiğinden, okulla ev arasındaki ulaşım sürecinde, öğrencilerin servis sürücüleri ile birlikte geçirdikleri süre oldukça fazla. Bu uzun süreli yolculukların, öğrencilerin eğitimine katkısı olacak şekilde düzenlenmesi, öğrencilerin doğru rol modellerle karşılaşmasının sağlanması gerekiyor. Servis sürücüleri, bir yandan çocukların trafikteki güvenliğini sağlarken bir yandan da davranışları ile örnek olmalıdır düşüncesiyle yola çıkan Michelin ve Milli Eğitim Bakanlığı, hazırladıkları Eğitim Programı ile, temel öncelik olan güvenli sürüşün yanısıra ilk yardım ve iletişim anlamında da eksiklikleri gidermeyi hedefliyor. Bu kapsamda, taşımalı eğim uygulaması dâhilinde hizmet veren servis sürücüleri, “Trafik Güvenliği” ile birlikte rol model olarak alındıkları ve davranışlarını şekillendirdikleri öğrencilerle doğru iletişim kurabilmelerini sağlayacak” İletişim ve Davranış” ve “İlkyardım” Eğitimleri de verilecek. Eğitim içeriği, araştırmalar ile belirlendi “İyi Dersler Şoför Amca” sosyal sorumluluk projesi kapsamında sürücülere verilecek eğitimlerin içeriği hazırlanmadan önce, alanında önde gelen akademisyenler tarafından ciddi bir araştırma, eksiklikleri tespit etme ve içerik oluşturma süreci yaşandı. Kocaeli’nde taşımalı sistem kapsamında eğitim veren okullardan seçilen bir sürücü grubu, okul müdürleri, veliler ve servis odası yöneticileri ile odak grup görüşmeleri yapılarak çalışmalara başlandı. Okullarda servis kullanan öğrencilerle derinlemesine mülakatlar yapıldı. Kocaeli’de başlanan odak grup çalışmasının ardından, Diyarbakır, Adana, Trabzon, Malatya, Şanlıurfa, Konya, Aydın, Antalya, Elazığ, Ankara, Ordu ve Bursa gibi 13 ilde da araştırmalar devam etti. Araştırmalar kapsamında toplam 360 sürücü ile görüşme yapıldı. Elde edilen bilgi ve veriler ışığında, ideal bir servis sürücüsünün sahip olması gereken nitelikler sorgulandı ve bu niteliklere dair eğitim ihtiyaçları analiz edilerek eğitimlerin içeriği hazırlandı. Araştırmalar, sürücülerin eğitim ihtiyacını ortaya koydu Michelin’in, akademisyenlerle birlikte yürüttüğü araştırmalar sonucunda elde edilen veriler, eğitim programının öncelikle ilkyardım, trafikte güvenlik ve iletişim-davranış ana başlıkları altında toplanması gerekliliğini ortaya çıkardı. Diğer yandan, sürücülerin yanı sıra, veliler ile öğrencilerin de bilinçlendirilmesi gerektiği sonucuna varılırken, sürücülerle veliler/öğrenciler arasında zaman zaman iletişim ve koordinasyon sorunu yaşandığı, trafikte güvenli davranışlar bakımından birtakım problemlerin olduğu gibi çeşitli sonuçlara varıldı. Odak grup görüşmelerinden çıkan diğer bazı sonuçlar ise şöyle: • Öğrenciler, sürücüleri anne-baba veya öğretmenleri gibi eğitimin bir parçası olarak görmek istiyor. Verilen eğitimlerle, sürücülerin davranışlarının kontrol altına alınması bekleniyor • Servis araçlarında öğrenci dışında diğer yolcuların da taşıması yapılmamalı • Michelin’in üstleneceği eğitimler sadece sürücüleri değil, öğrenci ve velileri de kapsamalı. Çocukların güvenliğini sağlamak için önce çocukların bilinçlendirilmesi gerekiyor • Sürücülerin insan ilişkileri açısından sahip olması gereken özellikler; ”öğrenci psikolojisini bilmeli ve davranışıyla öğrencilere örnek ve daha yumuşak, sevecen, hoşgörülü olmalı özetle çocuklarla iyi iletişim kurabilmeli” şeklinde ifade edildi • Çocukların saatinde toplanma noktasında olmaması, taşıma sürecini zorlaştıran en önemli nedenlerin başında geliyor • Kimi araçlarda emniyet kemeri bulunmuyor. Olanlarda da çocuklar emniyet kemeri takılması konusunda yönlendirilmiyor • Hız kurallarına her zaman uyulmuyor • Velilerle iletişimde zorluklar yaşanıyor • Çocuklar araç içinde disiplinsiz davranıyor
Be Sociable, Share!

Yoruma Kapalıdır.

 • can you take clomid and xanax together
 • zoloft doesn't work for anxiety
 • sinemet vs mirapex
 • 2 eggs with clomid
 • posologie xenical 120 mg
 • cialis ou viagra que choisir
 • levitra 20mg fta 8
 • does wellbutrin make you stop smoking
 • propecia minoxidil together before after
 • zithromax medication
 • is benicar a narcotic
 • amoxil tablets 250mg
 • xenical orlistat dosage
 • 2 rounds clomid 1 cycle
 • diferen?a entre viagra levitra e cialis
 • effetti collaterali del nolvadex
 • leading hotels cipro
 • fluoxetine dosis verhogen
 • can you take flagyl diflucan same time
 • propecia 1 jour sur deux
 • stopping zoloft weight loss
 • wellbutrin sr blog
 • equivalent viagra pharmacie sans ordonnance
 • cerotti zovirax prezzo
 • zyprexa injection reconstitution
 • proscar liver disease
 • quickly does clomid work men
 • viagra how much time to take effect
 • zosyn plus flagyl
 • differenza tra zoloft e citalopram
 • how to take clomid post cycle
 • clomid tablets to buy
 • proventil and vanceril together
 • cytotec causas e efeitos
 • compare nexium to prilosec otc
 • viagra internet
 • clomid resistance
 • proventil inhaler cost
 • generic cialis secure tabs
 • zoloft missed a dose
 • oral cytotec and miscarriage
 • clomid day 5-9 50 mg
 • john ashcroft proscar
 • where can i buy clomid and nolvadex
 • nolvadex and clomid
 • viagra super active ingredients
 • clomid days 2-6 of cycle
 • precio cialis 5 mg venezuela
 • orlistat e hipotireoidismo
 • clomid a quel moment le prendre
 • cialis levitra e vivanza
 • renova plan 1 unterschrank
 • amoxil generic brand name
 • onde se renova o cart??o jovem
 • puedo usar viagra todos los dias
 • clomid hcg injection success stories
 • cytotec como se usa yahoo
 • no bleeding after cytotec
 • zithromax nebenwirkungen
 • zoloft withdrawal 3 months
 • fluoxetine bij zwangerschap
 • xenical orlistat 120 mg contraindicaciones
 • jak dzia?a viagra na zdrowego
 • can take 2 viagra pills one day
 • kamagra mejor que viagra
 • wellbutrin can't focus
 • does zoloft cause weight gain loss
 • cytotec dosis para gastritis
 • viagra sprays
 • cipro e ue
 • renova group wikipedia
 • zyprexa velotab prezzo
 • cialis soft
 • recomendaciones para uso pastillas cytotec
 • offerte cipro agosto 2009
 • levitra 20 mg dosage
 • zithromax vs erythromycin
 • 5 months clomid still not pregnant
 • benicar patent expiration date
 • cytotec saignements
 • viagra para a mulher
 • cytotec mirena
 • clomid funciona 1 ciclo
 • despues de tomar cytotec cuanto dura el sangrado
 • buy clomid liquid
 • order propecia online canada
 • nolvadex raise testosterone levels
 • donde comprar cytotec madrid
 • clomid follicule mur
 • orlistat capsulas 120 mg
 • kamagra avis doctissimo
 • viagra e eiaculazione precoce
 • venta cytotec angeles chile
 • viagra kullan?m? ve zararlar?
 • priligy cialis se pueden combinar
 • cipro ck2
 • cialis viagra levitra comparativa
 • quem tomou clomid e teve gemeos
 • generic wellbutrin a 102
 • commander kamagra oral jelly
 • jual cytotec bandung
 • why give race horses lasix
 • wellbutrin news 2010
 • cialis once a day price
 • topamax nebenwirkungen gewichtsverlust
 • cialis sicuro line
 • how fast does sinemet work
 • viagra y sandia
 • cialis produce hipertension
 • cipro xr 1 gr precio
 • where can i buy clomid online in the uk
 • viagra ebay
 • wellbutrin xl mucinex dm
 • foros sobre zyprexa
 • what cycle day do you ovulate when taking clomid
 • viagra venta sin receta buenos aires
 • priligy und cialis
 • topamax engorda adelgaza
 • viagra doesn't work all the time
 • flagyl e gravidez
 • zithromax monodose
 • xenical how much fat
 • sinemet ou modopar
 • does fluoxetine pills look like
 • zyban chemical composition
 • topamax for migraines in children
 • cialis 10 mg boite de 4 prix
 • buy clomid online mexico
 • nexium mups y embarazo
 • nolvadex on a plane
 • clomid and ovulation pain
 • viagra e una droga
 • benicar hct and viagra
 • 8453624342
 • buy cheap clomid uk
 • topamax que es
 • synthroid 75 mg color
 • fk renova v glentoran
 • cialis bula e pre?o
 • bijwerkingen van sinemet
 • diflucan 1 week pregnant
 • levoxyl vs synthroid dosage
 • will cipro cause a yeast infection
 • amoxil y alcohol
 • topamax breastfeeding side effects
 • can zovirax used yeast infections
 • zoloft weight loss dosage
 • renova pq noir
 • hcg nolvadex and clomid pct
 • fluoxetine uk prescription
 • clomid prima o dopo i pasti
 • ?? meglio viagra o cialis
 • how to take sinemet 25 100
 • buy kamagra oral jelly australia
 • propecia vs proscar haarausfall
 • utilisation cialis 5 mg
 • cipro used for ear infections
 • cialis viagra levitra quale migliore
 • zoloft fatigue weight gain
 • clomid 3-7 vs 5-9
 • lasix loop diuretic
 • sintomas luego tomar cytotec
 • diflucan para que se usa
 • zyban d?pression
 • wellbutrin how fast does it work
 • long wellbutrin start working
 • 50 mg zoloft pregnancy
 • can zoloft cause you lose weight
 • thuoc giam can xenical orlistat 120mg
 • nexium infant acid reflux
 • viagra masticable contraindicaciones
 • 3 months clomid still not pregnant
 • xenical y carnitina
 • au bout de combien de temps agit le cytotec
 • assumere cialis e viagra insieme
 • renova bulex sdet c
 • topamax side effects 2009
 • vad kostar kamagra i thailand
 • viagra zagreb
 • can take 600 mg wellbutrin xl
 • can't stop crying wellbutrin
 • viagra 100 kullanimi
 • levitra 20 mg forum
 • topamax 15 mg sprinkles
 • clomid men success
 • viagra a zeny
 • new weight loss drug wellbutrin
 • nicosia cipro storia
 • nioxin minoxidil propecia
 • xenical comprar
 • zyban depression australia
 • diflucan and pregnancy risk
 • aliduet orlistat carnitina
 • m drol nolvadex cycle
 • cialis x donna
 • estrace dose
 • propecia long does take work
 • best place buy cialis online forum
 • synthroid iv conversion po
 • cialis ban o dau
 • comcast email hacked viagra
 • flagyl et perte d'appetit
 • dosis levitra 20 mg
 • cipro in inglese
 • zyprexa velotab comprimidos
 • proscar medication side effects
 • o'que e flagyl
 • wellbutrin sr vs zoloft
 • propecia buy online uk
 • fluoxetine biogaran 20mg
 • cipro meteo previsioni
 • fluoxetine 60 mg tiredness
 • orlistat ventajas y desventajas
 • 8484059621
 • generic synthroid doesn't work
 • xenical comprimidos
 • priligy in vendita
 • cialis paris
 • venta cytotec peru arequipa
 • clomid positive opk 3 days
 • taux reussite avec clomid
 • qual'?? la differenza tra viagra e cialis
 • zyprexa information sheet
 • fluoxetine hcl 10 mg capsule tev
 • nolvadex per ovulazione