Trafik düzeni Roma’nın mirası


Tarihte ilk trafik düzenlemeleri Romalılar tarafından yapılmıştır. Büyük şehirlerdeki yoğunluğu azaltmak için daha o zamandan tek yönlü yollar, kaldırımlar, yaya geçitleri, park sokakları, özel araç sürücülerine belli saatlerde ve belli yollarda araba kullanma yasakları gibi önlemler alıyorlardı. Bütün bunlar olurken ikinci yüzyılda Roma'nın şehir olarak değil, ülke olarak nüfusu 1.3 milyon! Düzene ve etkinliğe önem veren Romalılar, Avrupa'nın bugün hala bölüm bölüm kullanılan ilk yol ağını inşa etmişlerdi. O dönemde amaç, sürekli genişleyen bir imparatorluğun ordusunun sevkini kolaylaştırmak, eyaletler arasındaki ulaşımı ve ticari ilişkileri geliştirmekti. Önemlerine göre sınıflandırılan bu iletişim yollarına şehirlerarası mesafelerin belirtildiği kilometre taşları yerleştirilmişti. Bir başka yenilik de, yollara taş döşenmesi ve iki tekerlek arası mesafenin bir standarda bağlanmış olmasıdır. Bu mesafe yanyana iki atın genişliğine eşitti. Fransa, İngiltere ve hatta ABD'deki tren rayları arasındaki mesafe de Romalılar'ın ortaya koyduğu bu standardın bir kalıntısıdır. İmparatorluğun gerilemesi, yollardaki gelişmeyi de sekteye uğratmıştı. Yüzıllar boyunca bu yollar, Romalılar'dan kalan haliyle kullanılmaya devam edildi. Oysa fuar şehirlerinin ortaya çıkması ve dini yer ziyaretlerinin canlanmasıyla trafik gitgide önem kazanıyordu. Ama Fransa'da yeni bir yol ağının inşa edilmesi ve özel bir yol idaresi ile yol ve köprü mühendisliği okulunun kurulması, ancak 18. yüzyılda gerçekleşecekti. Merkeziyetçiliğin de etkisiyle bütün ana yollar Paris'e bağlandı. O zamanlar Paris sokakları, dönemin bütün diğer büyük Avrupa kentlerinde olduğu gibi, genellikle kaplamadan yoksun, dar, loş, pis ve kalabalık birer labirenti andırıyordu. Bu durum, Baron Haussmann'ın bir sonraki yüzyılda kentin surların içinde kalan kısmını yeniden çizmesine kadar devam etti. Baron Haussmann yeni ana arterler açtı, Seine Nehri üzerine yeni köprüler inşa etti ve kente kaldırımlar döşetti. Askeri birliklerin hareketlerini kolaşlaştırmak için yapılan bu kaldırımlar, bilmeden, otomobilin gelişiyle doğacak ihtiyaçların cevabını hazırlıyordu. Bu sayede otomobil, o döneme göre mükemmel bir yol ağına sahip olan Fransa'da gelişebildi. ABD'de ise yolla, kitlesel araç üretiminin gelişmesinin zorunlu bir sonucu olarak inşa edildi. Ford T Model, bunun en somut örneğiydi. Büyük tekerlekler üzerine oturtulmuş yüksek kaportasıyla 'dünyayı değiştiren araç", belli ki kaplamasız yollar için tasarlanmıştı. O dönem Amerika'sında hala ilk yerleşimci kafilelerin açtığı toprak yollar kullanılıyordu. Düzen ve güvenlik Uzun zamandan beri kurallara bağlanmış olsa da at arabaları doğal bir olguydu. Oysa mekanik araçlar, bir taraftan hızıyla korku saçıyordu. Ulaştıkları hızı herkesin çılgınlık diye nitelediği trenler de vardı ama hiç olmazsa kendilerine ayrılmış bir yoldan gidiyorlardı. Oysa otomobillerortalığı toza dumana katarak tehlikeyi her yere taşıyorlardı. Kiminin ilerleme, kimininse kurulu düzene başkaldırı olarak gördüğü otomobillerhemen denetim altına alındı. Fransa'da otomobil, 30 Mayıs 1851'de çıkarılan ve bütün tekerlekli araçların seyrini düzenleyen yasanın kapsamına girdi. Daha başından teknolojinin gerisinde kalan hukuk, zamanla gerçekliğe uyarlandı. 1870'te ilk buharlı araçların şoförleri için trafiğe çıkmadan önce valilikleri güzergah bildiriminde bulunarak izin alma zorunluluğu getirildi. Bu düzenleme 1899'da tüm ülkede yaygınlaştırıldı. 1893'teParisli sürücülere getirilen ve günümüz ehliyetlerinin atası olan sürüş sertifikası alma zorunluluğu 1899'da tüm ülkede uygulanır hale geldi. Yine 1893'te ilk hız sınırlamaları getirildi. 1903'te araçların ve kazaların artması sonucunda bir trafik yönetmeliğinin oluşturulması için özel bir komisyon kuruldu. Ama ilk trafik yasasının çıkması için Aralık 1922'ye kadar beklemek gerekti.   Otomobil olgusunun ortaya çıkmasına verilen tepkiler ve alınan yasal önlemler ülkeden ülkeye değişir. Örneğin at meraklısı İngilizler, bu atsız arabaları pek hoş karşılamadılar. Zaten 19. yüzyılın başlarında da buharlı yolcu arabalarına sert tepki göstermişlerdi. İngiltere 1861'de çıkardığı Locomotive Act ile 1865'te çıkardığı ve araçların önünde 60 yard (56 m) mesafede elinde kırmızı bayrak sallayarak yürüyen birisi olmadan trafiğe çıkmalarına yasaklayan Red Flag Act ile, otomobil gelişimini 1866 yılına kadar yasal yoldan "frenledi". En iyi niyetle can sıkıcı olarak niteleyebileceğimiz bu yasaların 1896 yılında kaldırılması bütün Britanya sürücüleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Red Flag Act yasasının kaldırılmasıyla İngiliz sürücüleri trafiğe bayrak sallayan birisi yürümeden çıkabildiler. Bu 'kurtuluş günü', her yıl Brighton-Londra arasında düzenlenen ve sadece 'hain yasanın' kaldırılmasından önce üretilen otomobillerin katılabildiği Veteran Car Club of Great Britain Rallisi ile kutlanıyor. Kendilerine has özelliklerini koruma konusundaki duyarlılıklarına rağmen uluslararası deniz ve demiryolu trafiği gibi bu yeni aracın da uluslararası bir düzenlemeye tabi olmasının gereğini kavramaları uzun sürmedi. 1909'da Uluslararası Otomobil Trafiği Kongresi Paris'te toplandı. Bu kongrenin temelini attığı uyum çalışmaları, önce Milletler Cemiyeti, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Birleşmiş Milletler tarafından devam ettirildi. Uluslararası toplum, Roma İmparatorluğu'ndan günümüze bu süreçleri yaşadıktan sonra artık ortak trafik dilini kullanıyor. Özetle sağ sol meselesi Daha önce trafiğin akış yönünün belirlenmesiyle ilgili Trafikte Din ve Emperyalizm Unsuru adlı bir yazı yayınlamıştık. (http://i-motoring.com/trafikte-din-ve-emparyalizm-unsuru). Ama yeri gelmişkin bilgileri tazelemekte de yaar var. Bugün 51 ülkede, yani dünyanın dörtte birinde trafik sol şeritten işler. Aslında kökeni yine Roma'yı ziyaret etmek isteyen Hırastiyanların akışısın kolaylaştırmak için Papa'nı aldığı karara kadar uzansa da kesinleştirici ayrım 1789 Fransız Devrimi'ne dayanır. O zamana kadar sağ elin savunma için serbest bırakılması mantığında buluştuğundan samuraylara kadar dünyada herkes yolun solundan gidiyordu. Kurnaz Korsikalı Napolyon, bir gün süvarilerine karşı yönden gelen düşman ordularınınkarşısına aynı yönden çıkarak onları şaşırtmak için sağdan ilerlemelerini emreder. Fiilen kural haline gelen bu emir, önce imparatorluğun boyunduruğu altındaki tüm ülkelerde, sonra da sömürgelerde uygulamaya koyulur. Diğer ülkeler de Çarlık döneminin sonunda sağa geçen Rusya gibi zamanla yönlerini değiştirdiler. Napolyon'dan bu yana kısmen sağdan giden Avusturya gibi III.Reich zamanında doğru yola doğru kaydılar. İngiltere hiçbir zaman değiştirme emaresi göstermediği gibi soldan akan trafiği, sömürgelerine ve nüfuz bölgelerine de dayattı. ABD ve sonra Kanada 1920'de sağ şeride geçti. Adalı Japonlar solda kalırken tarafsız ve temkinli İsveç ise 1967'de sağa geçti...
Be Sociable, Share!

Yoruma Kapalıdır.

 • can you take clomid and xanax together
 • zoloft doesn't work for anxiety
 • sinemet vs mirapex
 • 2 eggs with clomid
 • posologie xenical 120 mg
 • cialis ou viagra que choisir
 • levitra 20mg fta 8
 • does wellbutrin make you stop smoking
 • propecia minoxidil together before after
 • zithromax medication
 • is benicar a narcotic
 • amoxil tablets 250mg
 • xenical orlistat dosage
 • 2 rounds clomid 1 cycle
 • diferen?a entre viagra levitra e cialis
 • effetti collaterali del nolvadex
 • leading hotels cipro
 • fluoxetine dosis verhogen
 • can you take flagyl diflucan same time
 • propecia 1 jour sur deux
 • stopping zoloft weight loss
 • wellbutrin sr blog
 • equivalent viagra pharmacie sans ordonnance
 • cerotti zovirax prezzo
 • zyprexa injection reconstitution
 • proscar liver disease
 • quickly does clomid work men
 • viagra how much time to take effect
 • zosyn plus flagyl
 • differenza tra zoloft e citalopram
 • how to take clomid post cycle
 • clomid tablets to buy
 • proventil and vanceril together
 • cytotec causas e efeitos
 • compare nexium to prilosec otc
 • viagra internet
 • clomid resistance
 • proventil inhaler cost
 • generic cialis secure tabs
 • zoloft missed a dose
 • oral cytotec and miscarriage
 • clomid day 5-9 50 mg
 • john ashcroft proscar
 • where can i buy clomid and nolvadex
 • nolvadex and clomid
 • viagra super active ingredients
 • clomid days 2-6 of cycle
 • precio cialis 5 mg venezuela
 • orlistat e hipotireoidismo
 • clomid a quel moment le prendre
 • cialis levitra e vivanza
 • renova plan 1 unterschrank
 • amoxil generic brand name
 • onde se renova o cart??o jovem
 • puedo usar viagra todos los dias
 • clomid hcg injection success stories
 • cytotec como se usa yahoo
 • no bleeding after cytotec
 • zithromax nebenwirkungen
 • zoloft withdrawal 3 months
 • fluoxetine bij zwangerschap
 • xenical orlistat 120 mg contraindicaciones
 • jak dzia?a viagra na zdrowego
 • can take 2 viagra pills one day
 • kamagra mejor que viagra
 • wellbutrin can't focus
 • does zoloft cause weight gain loss
 • cytotec dosis para gastritis
 • viagra sprays
 • cipro e ue
 • renova group wikipedia
 • zyprexa velotab prezzo
 • cialis soft
 • recomendaciones para uso pastillas cytotec
 • offerte cipro agosto 2009
 • levitra 20 mg dosage
 • zithromax vs erythromycin
 • 5 months clomid still not pregnant
 • benicar patent expiration date
 • cytotec saignements
 • viagra para a mulher
 • cytotec mirena
 • clomid funciona 1 ciclo
 • despues de tomar cytotec cuanto dura el sangrado
 • buy clomid liquid
 • order propecia online canada
 • nolvadex raise testosterone levels
 • donde comprar cytotec madrid
 • clomid follicule mur
 • orlistat capsulas 120 mg
 • kamagra avis doctissimo
 • viagra e eiaculazione precoce
 • venta cytotec angeles chile
 • viagra kullan?m? ve zararlar?
 • priligy cialis se pueden combinar
 • cipro ck2
 • cialis viagra levitra comparativa
 • quem tomou clomid e teve gemeos
 • generic wellbutrin a 102
 • commander kamagra oral jelly
 • jual cytotec bandung
 • why give race horses lasix
 • wellbutrin news 2010
 • cialis once a day price
 • topamax nebenwirkungen gewichtsverlust
 • cialis sicuro line
 • how fast does sinemet work
 • viagra y sandia
 • cialis produce hipertension
 • cipro xr 1 gr precio
 • where can i buy clomid online in the uk
 • viagra ebay
 • wellbutrin xl mucinex dm
 • foros sobre zyprexa
 • what cycle day do you ovulate when taking clomid
 • viagra venta sin receta buenos aires
 • priligy und cialis
 • topamax engorda adelgaza
 • viagra doesn't work all the time
 • flagyl e gravidez
 • zithromax monodose
 • xenical how much fat
 • sinemet ou modopar
 • does fluoxetine pills look like
 • zyban chemical composition
 • topamax for migraines in children
 • cialis 10 mg boite de 4 prix
 • buy clomid online mexico
 • nexium mups y embarazo
 • nolvadex on a plane
 • clomid and ovulation pain
 • viagra e una droga
 • benicar hct and viagra
 • 8453624342
 • buy cheap clomid uk
 • topamax que es
 • synthroid 75 mg color
 • fk renova v glentoran
 • cialis bula e pre?o
 • bijwerkingen van sinemet
 • diflucan 1 week pregnant
 • levoxyl vs synthroid dosage
 • will cipro cause a yeast infection
 • amoxil y alcohol
 • topamax breastfeeding side effects
 • can zovirax used yeast infections
 • zoloft weight loss dosage
 • renova pq noir
 • hcg nolvadex and clomid pct
 • fluoxetine uk prescription
 • clomid prima o dopo i pasti
 • ?? meglio viagra o cialis
 • how to take sinemet 25 100
 • buy kamagra oral jelly australia
 • propecia vs proscar haarausfall
 • utilisation cialis 5 mg
 • cipro used for ear infections
 • cialis viagra levitra quale migliore
 • zoloft fatigue weight gain
 • clomid 3-7 vs 5-9
 • lasix loop diuretic
 • sintomas luego tomar cytotec
 • diflucan para que se usa
 • zyban d?pression
 • wellbutrin how fast does it work
 • long wellbutrin start working
 • 50 mg zoloft pregnancy
 • can zoloft cause you lose weight
 • thuoc giam can xenical orlistat 120mg
 • nexium infant acid reflux
 • viagra masticable contraindicaciones
 • 3 months clomid still not pregnant
 • xenical y carnitina
 • au bout de combien de temps agit le cytotec
 • assumere cialis e viagra insieme
 • renova bulex sdet c
 • topamax side effects 2009
 • vad kostar kamagra i thailand
 • viagra zagreb
 • can take 600 mg wellbutrin xl
 • can't stop crying wellbutrin
 • viagra 100 kullanimi
 • levitra 20 mg forum
 • topamax 15 mg sprinkles
 • clomid men success
 • viagra a zeny
 • new weight loss drug wellbutrin
 • nicosia cipro storia
 • nioxin minoxidil propecia
 • xenical comprar
 • zyban depression australia
 • diflucan and pregnancy risk
 • aliduet orlistat carnitina
 • m drol nolvadex cycle
 • cialis x donna
 • estrace dose
 • propecia long does take work
 • best place buy cialis online forum
 • synthroid iv conversion po
 • cialis ban o dau
 • comcast email hacked viagra
 • flagyl et perte d'appetit
 • dosis levitra 20 mg
 • cipro in inglese
 • zyprexa velotab comprimidos
 • proscar medication side effects
 • o'que e flagyl
 • wellbutrin sr vs zoloft
 • propecia buy online uk
 • fluoxetine biogaran 20mg
 • cipro meteo previsioni
 • fluoxetine 60 mg tiredness
 • orlistat ventajas y desventajas
 • 8484059621
 • generic synthroid doesn't work
 • xenical comprimidos
 • priligy in vendita
 • cialis paris
 • venta cytotec peru arequipa
 • clomid positive opk 3 days
 • taux reussite avec clomid
 • qual'?? la differenza tra viagra e cialis
 • zyprexa information sheet
 • fluoxetine hcl 10 mg capsule tev
 • nolvadex per ovulazione