Açık model Ford

1920’ler bitiyor, Cumhuriyet kurulmuş, savaşın ağır yükü nispeten hafifletilmiş, dev hamlelerle bir ülke kuruluyor. Bu sırada sosyal hayat da köhne imparatorluğun ardından yeniden yapılandırıyor. Ford da bu yapılanma içinde yerini çoktan almış, sıra keyiflere gelmiş. “Yeni Açık Model Ford”, bu dönemde yayınlanmış bir gazete ilanıyla duyuruluyor: “sürati sizi uzaklara götürür ve mükemmeliyeti sizdeki son tereddütleri izale ederek böyle emin rahat bir makine sayesinde otomobil tenezzühlerinin hakiki bir zevk olduğunu daha ilk çıkışınızda anlarsınız”…

reklam
Reklam

20120726-131127.jpg

reklam