“Alo, telemobilden arıyorum!”

 “Alo, telemobilden arıyorum!”
Reklam

Otomobilin icadından çok kısa süre sonra yolculukların keyifini daha da artırmayı keşfeden mucitler, ilk aşamada evlerden naklettikleri dev salon radyolarını adapte etmeişlerdi. Bu keyifli icat hızla gelişti ve Paul Galvin, 1930’da Motorola firmasını ve ilk seri üretim otomobil radyolarını tanıttı. Ama insanlara bu kadarı yetemezdi ve zaten yetmemişti. 20. yüzyılın başında telefonun hızlı gelişimi ve yaygınlaşması, otomobillerde de yer alabileceği fikrini uyandırdı. O yılların iletişim koşullarında arzulanan donanım hayli lükse giriyordu. Ama 1930’larda başlayan girişimler meyve vermeye başlamış ve vapurlara, trenlere girebilmişti. Gerçi ilk entegre mobil telefonun otomobile yerleşimi 17 Haziran 1946’da Missouri’de yapılmıştı ama ülkemizde yayınlanan bir gazetedeki haber, kulübe büyüklüğünde bir “telemobil” fotoğrafıyla sürecin ilk günleri hakkında yeterince fikir veriyor “Bu cihet için de bir çare bulunursa bundan sonra herkes otomobille giderken evine telefon edebilecektir”…

Radyolar da otomobillere böyle girmişti:
http://i-motoring.com/yolculuklar-nasil-senlendi