Hurda Teşviki onaylandı

 Hurda Teşviki onaylandı

Yılbaşından bu yana konuşulan Hurda Teşviki tasarısı, Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak yürürlüğe giriyor. Buna göre Şubat ayında Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından açıklanan torba yasa taslağı kapsamında 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi yapılacak. Otomobil ve arazi taşıtları için özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak; matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlara 10.000 TL, matrahı 46.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar için 8.000 TL, matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için de 3.000 TL ve diğer araç cinsleri için 10.000 TL yeni araç alımında terkin edilecek ÖTV tutarı olarak tespit ediliyor.


Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Hurda Teşvik Programı hakkında şunları söyledi:
“Yaşlı araç parkı ve beraberinde getirdiği çevreye olumsuz yansımaları, ülkemizde ele alınması gereken önemli bir sorundu. Her geçen gün akaryakıt verimliliği ve emisyon salınımı konusunda yeni teknolojik gelişmelerin yaşandığı otomotiv sektöründe, yaşlı olarak nitelendirilen ve bu kapsamda eski teknolojiyi kullanan 16 yaş ve üzeri araçların, trafikteki sayılarının azaltılmasının da çevresel anlamda olumlu bir gelişme olacağını düşünüyoruz.

Ayrıca yine bu teknolojik gelişmelerin sonucu olan aktif ve pasif güvenlik sistemleri sayesinde, yaşlı araç parkına oranla daha yakın bir geçmişte üretilen araçlar, trafikte hem yolcular hem de yayalar için daha fazla güvenlik sağlamaktadır. Yeni düzenleme ile bu güvenlik sistemlerine sahip olmayan araçların trafikten çekilmesi, bu sayede araç parkının da gençleşecek olması, trafik güvenliğine de çok olumlu katkılar sağlayacaktır.

Yaşlı araç parkının gençleştirilmesi amacıyla kanun kapsamında 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi ile otomotiv sektörüne yönelik atılan adımın da, araç parkını
gençleştirmesi suretiyle ülkemize başta çevrenin korunmasının sağlanması, trafik kazalarının azaltılması gibi toplumsal faydanın yanında, yüksek akaryakıt ve bakım maliyetlerinin önüne geçilmesi gibi ekonomik faydayı da getireceğine inanıyoruz.

Bu düzenlemenin 2017 yılında otomotiv sektörü olarak yakalamış olduğumuz büyüme ivmesini destekleyerek, 2018 ve 2019 yılları için iç tüketim dinamiklerinin hayata geçirilmesi noktasında olumlu katkıda bulunacağını düşünüyoruz.

Yapılan uygulamanın ülkemiz araç parkı yaş ortalamalarını düşürebilecek şekilde 2019 ve sonrasında da sürdürülebilir olması, birçok yönden kamu yararına olacaktır. Ayrıca önümüzdeki dönemde ülkemiz motorlu taşıtlar vergi sisteminin (MTV) de yaşlı araç parkını gençleştirmeye hizmet edecek şekilde ele alınması gereken bir konudur”.