Yeni 208 Advertisement

ODD’nin yeni yönetimi belli oldu

 ODD’nin yeni yönetimi belli oldu

ODD YK Başkanı_Mustafa Bayraktar
Türk otomotiv sektörünün 47 markasını çatısı altında barındıran Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 30. Olağan Genel Kurul Toplantısı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Çiftçi’nin katılımıyla gerçekleştirildi. 2015 yılının detaylı otomotiv sektörü değerlendirmesinin ve 2016 yılı beklentilerinin paylaşıldığı Genel Kurul’da yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri’nin seçimi de gerçekleştirildi. 16 Mart Çarşamba günü Shangri-La Bosphorus, İstanbul’da gerçekleştirilen Genel Kurul’da ODD’nin yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu seçildi. Genel Kurul’a katılan T.C. Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Çiftçi de bir konuşma yaptı.

ODD’nin kurulduğu 1987 yılından bu yana her yıl düzenlediği Genel Kurul toplantılarında iki yılda bir seçim yapılarak yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri belirleniyor. 16 Mart 2016 Çarşamba günü gerçekleştirilen Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 30. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri seçildi.

Gümrük ve Tic. Bakan Yard?mc?s?_Fatih ÇiftçiAçılış konuşmasını yapan ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, ODD’nin 2015 faaliyetleri hakkında bilgi verdi. ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar 2015 yılı değerlendirmesi yaparak sektörün öne çıkan önemli başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi: “Bildiğiniz üzere geçen yıl, içerisinde iki genel seçim yaşadığımız bir de Autoshow fuarı sığdırdığımız oldukça yoğun bir yıl oldu ancak bütün zorluklarına rağmen sektörümüz büyümeye devam etti ve 1 milyon çatısına ulaşabildik. Sektörümüzün 1 milyon adetlere ulaşması hayatımızda belki çok fazla bir şey değiştirmedi, ancak güçlü bir iç pazarın göstergesi olarak önemli bir eşik olduğunu düşünüyorum. 2016 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının bu yılın biraz altında, 900-950 bin adet aralığında olacağını tahmin ediyoruz.” dedi.

İç pazarımızı otomotiv sektöründe küresel oyuncu durumundaki ülkelerin seviyesine taşıyacak teşvik ve uygulamalara ihtiyaç olduğunu da vurgulayan Bayraktar sözlerine şöyle devam etti: “Üretimde küresel oyuncu durumundaki Amerika, Japonya, Almanya, Fransa, Kore gibi ülkelerin iç pazarlarına baktığımızda çok büyük adetlere sahip olduklarını görüyoruz. Büyük ve sürdürülebilir bir iç pazardan gücünü alan Türkiye otomotiv sektörünün, global rekabetteki yerini daha da sağlamlaştırmak mümkün.

Otomobil sahipliğinde Avrupa’nın hala çok gerisindeyiz. Nüfusu bizden sadece 4 milyon fazla olan Avrupa’nın en kalabalık ülkesi Almanya’da, yılda 3 milyon adetin üzerinde araç satılıyor. 65 milyonluk Fransa’da ise 2 Milyon 200 bin adet araç satılırken, 58 milyonluk İtalya’da ise yılda 1.5 milyon araç satılıyor. Ülkemiz konumu itibariyle önemli bir lojistik üstünlüğe sahip. Mevcut lojistik alt yapısı da gelecekte üretimi ve ihracatı destekleyecek, sektörümüzün hedeflerine cevap vermeye devam edecek şekilde gelişimini sürdürmeli. Yeni yatırımları da destekleyecek şekilde adımlar atılmalı”.

Ülkemizde yaşlı araç parkı probleminin de artarak devam ettiğini vurgulayan Mustafa Bayraktar şunları ekledi: “TÜİK verilerine göre 2011 yılında araç parkımız yaklaşık 11 milyon 700 bin adetken, parkın %18’i yani yaklaşık 2 milyon adedi 20 yaş üstü araçlardan oluşuyordu. Aradan geçen beş yılın sonunda araç parkı 15 milyonu aştı ve 2015 yılsonu verilerine göre araç parkımızın ne yazık ki %23’ü yaklaşık 3,5 milyon adedi 20 yaşın üstündeki araçlardan oluşuyor. Dolayısıyla vakit kaybetmeden parkımızı gençleştirmeye ve yenileştirmeye hizmet edecek politikaların geliştirilmesi artık çok büyük bir ihtiyaç teşkil ediyor ve bugün gençleştirme çalışmalarına başlasak önümüzde uzun bir yol görünüyor.”

ODD’nin 2016-2018 Dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu:
➢ Mustafa Bayraktar (Baylas Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı)
➢ Ali Bilaloğlu (Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı)
➢ Bora Koçak (Çelik Motor Genel Müdürü)
➢ Altan Aytaç (Fiat İş Geliştirme Direktörü)
➢ Ali Haydar Bozkurt (Toyota Pazarlama ve Satış, CEO)
➢ Özcan Keklik (General Motors Türkiye Genel Müdürü)
➢ Şükrü Bekdikhan (Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Direktörü)

Denetleme Kurulu:
➢ Özgür Yücetürk (Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı)
➢ İbrahim Aybar (Mais Motorlu Araçlar Genel Müdürü)
➢ Eşref Biryıldız (Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı)

Yönetim Kurulu Yedek:
➢ Önder Göker (Hyundai Assan Yurtiçi Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü)
➢ Bahaettin Tatoğlu (Baylas Otomotiv Genel Müdürü)
➢ Sinan Özkök (Nissan Türkiye Genel Müdürü)