TOSFED’den Vural Ak’a yanıt var

 TOSFED’den Vural Ak’a yanıt var

Hafta içinde bir röportajında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) için önemli suçlamalarda bulunan Vural Ak’a cevap geldi. Aynen yayınlıyoruz:

reklam

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) bünyesinde faaliyet göstermekte olan organizatör kulüplerimizden İstanbul Park Spor Kulübü Derneği’ni (İPSK) kontrol eden Sn. A. Vural Ak tarafından son bir yıl içinde farklı mecralarda yapılan basın açıklamalarında ve röportajlarda Federasyonumuz tüzel kişiliği ve yönetimimiz hedef alınmıştır. Sn. Ali Vural Ak’ın, bu mecralarda tarafımıza yönelttiği iddialarına cevap verme zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda, aşağıdaki açıklamalarımızı Sn. Kamuoyunun takdir ve değerlendirmelerine sunarız:

Sn. A. Vural Ak, temel olarak “Federasyonumuzun otomobil sporlarının gelişimi önündeki en büyük engel olduğunu” ve “Federasyonumuz tarafından engellendiklerini” diğer bir ifade ile, kontrol ettiği İstanbul Park Spor Kulübü Derneği’nin tarafımızdan keyfi bir ayrımcılığa tabi tutulduğunu iddia etmektedir. Halbuki, sadece 2018 yılında İstanbul Park Spor Kulübü Derneği tarafından Federasyonumuza üç ayrı tek marka kupası, Türkiye Offroad Şampiyonası’nın 4. ayağı ve Marmara Baja Kupası’nın 1. ayak yarışı organizasyonları için başvuru yapılmış ve bu başvuruların hepsi tarafımızdan onaylanarak, 2018 yarış takvimimizde yer almış ve tamamlanmıştır. Yani, İstanbul Park Spor Kulübü Derneği tarafından 2018 yılı içinde yapılan toplam beşayrı yarış organizasyonu (toplam 30 yarış) başvurusunun tamamı Federasyon yönetimimizce onaylanmış ve bu organizasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, TOSFED yönetimi tarafımızca devralınmadan önce İstanbul Park Spor Kulübü Derneği’nin 2015 yılında organize ettiği toplam yarış sayısı beş iken sadece 2018 yılında düzenlediği toplam yarış sayısı otuzdur. Dolayısıyla, tarafımızdan yapılan bir engellenme söz konusu olmadığı gibi, düzenlenen yarış organizasyonu sayısındaki artış rakamlarla sabittir.

reklam
Yeni 208 Advertisement

Sn. A. Vural Ak, “Federasyonumuz tarafından keyfi bir ayrımcılığa tabi tutuldukları” yönündeki iddialarını daha önce de spor kulüpleri ve federasyonlar arasındaki uyuşmazlıkların çözüm mercii olan ve yetkisini Anayasamızdan alan Sn. Tahkim Kurulu nezdinde de İPSK ve sahibi olduğu Eylül Tarım Oto Kiralama Pazarlama A.Ş. eli ile ileri sürmüş ve iddialarını somut olgular ile gerekçelendiremediğinden bu iddiaları Sn. Tahkim Kurulu tarafından reddedilmiştir. Sn. A. Vural Ak, Federasyonumuz uygulamalarının/kurallarının özellikle kendilerini engellemeye yönelik olarak düzenlendiğini Sn. Tahkim Kurulu nezdinde yaptığı birden çok başvuruda dile getirmiş ve bu başvurularının tamamı afaki iddialar içerdiğinden reddedilmiştir. Sn. Tahkim Kurulu tarafından Eylül Tarım Oto Kiralama Pazarlama A.Ş.’nin başvurularına istinaden verilmiş ve kesinleşmiş 30.05.2018 ve 11.07.2018 tarihli kararlar ile, İstanbul Park Spor Kulübü Derneği’nin başvurularına istinaden verilmiş ve kesinleşmiş 30.05.2018 ve 11.07.2018 tarihli kararlara rağmen Sn. A. Vural Ak tarafından yapılan basın açıklamalarında aynı iddiaların tekrarlanması bir yandan üzüntü verici diğer yandan son derece düşündürücüdür. Zira, gerçeği yansıtmadığı yargı kararları ile sabit olan bu iddiaların sıklıkla tekrarlanmasının bir amacı olmalıdır. Sn. A. Vural Ak’ın geçmiş yönetimler dönemindeki davranış tarzına bakıldığında, kendisinin vesayet altına alamadığı yönetimleri benzer itham ve iddialarla yıpratmaya çalıştığı görülecektir. Dolayısıyla, ortaya atılan dayanaktan yoksun bu iddiaların temel gayesinin Federasyonumuz tüzel kişiliği ve yönetimimizi kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmak olduğu açıktır.

Sn. A. Vural Ak tarafından daha önce yapılmış olan basın açıklamalarında yukarıda belirttiğimiz afaki iddialar yanında Federasyonumuz tüzel kişiliğine ve yönetimimize eleştiri sınırlarını aşar nitelikte hakaret boyutuna varan sözler de sarf edilmiştir. Sn. A. Vural Ak’ın beyanlarının birden çok oluşu, birden çok kişiyi hedef alması, basın-yayın yoluyla işlenmiş olması, isnat edilen hususların ağırlığı/yoğunluğu göz önüne alınarak yapılan inceleme sonucunda Federasyonumuz Disiplin Kurulunun 30.05.2018 tarihli kararı ile kendisine ‘’hak mahrumiyeti ve para cezası’’ verilmiş ve Sn. A. Vural Ak tarafından yapılan itiraz neticesinde de Sn. Tahkim Kurulu tarafından incelenerek uygulanan yaptırım onanmıştır. Şimdiye kadar, Sn. A. Vural Ak tarafından kullanılan bu sözlere ilişkin olarak, kendisinin Sn. Tahkim Kurulu nezdinde yaptığı itiraz sebebi ile verdiğimiz cevaplarımız dışında, Federasyon yönetimi olarak Sn. Kamuoyu nezdinde cevap hakkımızı kullanmamıştık. Bu vesile ile bunlara ilişkin görüşlerimizi de Sn. Kamuoyu ile paylaşmak isteriz:

Yargıtay’ımız içtihatlarında da ifade edildiği gibi eleştiri ve ifade özgürlüğü aslen toplumsal ilerleme ve bireyin gelişimine hizmet eden kavramlardır. Bireyler veya kurumlar kendi davranış ve uygulamalarını, bu davranış ve uygulamalara yapılan eleştirileri dikkate alarak geliştirip, daha ileri seviyeye taşıyabilirler ki bu da toplumsal ilerleme için gerekli en önemli unsurlardan biridir. Eleştirinin en önemli unsuru ise bunun özgürce ifade edilebilmesidir. Elbette bu özgürlük sınırsız değildir.

Sn. A. Vural Ak tarafından kullanılan ifadeler ise eleştiri niteliğinde değil doğrudan hakaret ve iftira niteliğinde olup hizmet ettiği tek amaç sporun gelişimi ve tabana yayılımı için çalışmak üzere kurulmuş T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza bağlı bir kamu kurumu olan Federasyonumuzu itibarsızlaştırmak ve kurum olarak Kamuoyu nezdindeki saygınlığını yok etmektedir. Sn. A. Vural Ak en son 20.11.2018 tarihli röportajında Federasyonumuzun, takımların Intercity-İPSK tarafından düzenlenen Vfest’e katılımlarını engellemek üzere tehdit ettiği iddiasında bulunmuştur. Sporu geliştirmek üzere faaliyet gösteren bir kamu kurumunun takımları tehdit etmesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağı açıktır. Hiçbir maddi olguya dayanmaksızın ortaya atılan bu iddiaların tarafımızca kabulü mümkün değildir. Sn. A. Vural Ak tarafından Federasyonumuzun kurumsal kimliğe ve yönetimine sistematik şekilde yönetilen bu hakaret ve iftira etmek yerine Federasyon yönetimi olarak, Sn. A. Vural Ak’tan beklentimiz nitelikli eleştiriler getirerek Türkiye’de otomobil sporlarının gelişimine katkı sunmasıdır.

Son olarak açıklık getirmek istediğimiz husus, Dünya Rallikros Şampiyonasına ilişkin açıklamalarıdır. Kendisi tarafından en son 20.11.2018 tarihinde yapılan röportajda “Otomobil sporlarının önündeki en büyük engel, Türkiye Otomobil Federasyonu (TOSFED)! Maalesef yapmaya çalıştığımız her şeyi engellemeye çalışıyorlar. Eğer onların engelini aşabilirsek, 2 sene burada organize ettiğimiz Dünya Ralli Kros Şampiyonasını tekrar getirmek istiyoruz. Benzeri büyük yarışmaları da getirmek istiyoruz ama maalesef Federasyon olarak, sporun önünde bize destek olmaları gerekirken bu gövde, en büyük engel olarak önümüzde” şeklinde belirtmiştir. Federasyon olarak, Sn. A. Vural Ak’ın Dünya Rallikros Şampiyonasını Türkiye’ye getirmek istediklerine ilişkin haberi ilk kez bu röportaj vasıtası ile öğrenmiş bulunmaktayız. Zira tarafımıza bu konuyla ilgili yapılmış herhangi bir başvuru söz konusu olmadığı gibi bu hususta yazılı veya sözlü görüşmeler yürütüldüğüne dair tarafımıza yapılmış bir bilgilendirme söz konusu değildir. Dünya Rallikros Şampiyonası taslak takvimi, Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından henüz onaylanmamış olmakla beraber Türkiye bu takvimde yer almamaktadır. Söz konusu Şampiyonanın Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) nezdindeki muhatabı, ülkemizde otomobil sporları ile ilgili tek otorite olan Federasyonumuzdur. Bu sebeple, yapılan açıklamaların bilgimiz dışında olduğunu bilgilerinize sunarız