Japonlar Avrupa’yı kuşatmadan önce

 Japonlar Avrupa’yı kuşatmadan önce

Haber Hürriyet gazetesinden… Eylül 1962’de otomobil savaşları ve kurulan “ön Avrupa Birliği”nin stratejileri hakkında fikir veriyor. Belçika ve Lüksemburg önem sahibi, Japonlar panikte,
“Fransa, Batı Almanya, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda’nın kurdukları Müşterek Pazar, bu memleketlerin endüstri kollarındakiçalışmalara gittikçe daha büyük bir hız vermektedir. Kendi aralarında ham ve mamul madde, emek gücü ve sermaye mübadelesini tam manasiyle serbestiye kavuşturmak için yaptıkları anlaşmalarla gümrük duvarlarını indiren altı memlekette otomobil fiat.arı da hayli düşüş kaydetmiş bulunmaktadır.
Müşterek Pazar memleketlerinin imal ettikleri bilhassa küçük ve orta boy otomobiller dünya piyasasına da hakim olmağa başlamışlardır. Volkswagen, Mercedes, Opel, Renault, Fiat, Citroen gibi tanınmış firmaların arabaları Müşterek Pazar’a dahil devletlerde oldukça müsait fiatlarla satıldıkları halde bu otomobilleri rekabetten korumak üzere, Müşterek Pazar’a ithal olunan otomobillerin fiatları yüksek tarifelerinden dolayı çok pahalı görülmektedir.
Müşterek Pazar dışında kalıp da otomobil imal eden İngiltere, Japonya, İsveç, Çekoslavakya ve Polonya gibi memleketler bu durumdan endişeye düşerek tedbirler almağa başlamışlardır. Bu cümleden olarak Çekoslavakya’nın Skoda fabrikaları, Belçika’da bir otomobil fabrikası kurmaktadır. Bu fabrika mallarını Müşterek Pazar fiatlarıyla Müşterek Pazar memleketlerine satacaktır. Müşterek Pazar’dan çok telaşa düşen Japonya da evvela Belçika’da Honda motosikletlerini bilahara Datsun otomobillerini imal etmek üzere tesisler inşasına başlamıştır. Bu arada Müşterek Pazar dahilinde istihsal edilen araba tiplerinin standardize edilmesi için de kararlar alınmaktadır.”

20120916-133952.jpg