Lastik değiştirebilme şampiyonu Türkler!

 Lastik değiştirebilme şampiyonu Türkler!

lastikGoodyear ve Avrupa Sürüş Okulları Federasyonu’nun (EFA) yeni araştırması güvenli araç bakımının Avrupalı genç sürücüler tarafından bilinmediğini ortaya koydu. Eğitmenlere göre Avrupa ülkelerinde Belçikalı genç acemi sürücüler yol güvenliğinde araç bakımının önemi konusunda en düşük orana sahip. Avrupalı sürüş eğitmenlerine göre, acemi sürücülerin üçte birinden daha azı testi geçtikten sonra lastik değiştirebilmekte. Türkiye ise yüzde 54 oranıyla lastik değiştirmeyi bilme konusunda Avrupa, OrtaDoğu ve Afrika bölgesinin lastik değiştirebilme şampiyonu!
Goodyear ve Avrupa Sürüş Okulları Federasyonu sürüş testini geçen genç sürücülerin araç bakımı hakkındaki farkındalıklarını 2.300’ün üzerinde sürüş eğitmenine sorduğu ankette ölçümledi. Anketten çıkan sonuçlar sürüş eğitmenlerinin gençlerin güvenli ve trafiğe-hazır araç kontrolü ve muayenesine dair çok az bir bilgiyle sürüş testini geçtiğini gösteriyor.

Sürüş eğitmenlerine göre genç sürücülerin sadece dörtte biri (yüzde 24) testi geçtiğinde far ampulleri ışıkları ve cam sileceklerini kontrol etmeyi ve değiştirmeyi biliyor. Eğitmenlere göre acemi sürücülerin sadece üçte ikisi düzgün şekilde bir lastik basıncı izleme sistemi (TPMS) kullanabiliyor.

lastik2012’de yapılan araştırmada acemi sürücülerin yüzde 45’i sürücü eğitiminin bir parçası olan lastik basıncını kontrol etmeyi ve lastik değiştirebilmeyi bildiğini söylerken; 2013’te sürüş eğitmenlerinin sadece yüzde 16’sı acemi sürücülerin lastik değiştirebileceğini düşünüyor. Sürüş eğitmenlerine göre, Çek Cumhuriyeti,Fransa ve Polonya’da acemi sürücülerin trafiğe hazır araç kontrolü ve bakımından en yüksek yeterliliğe sahipken; Belçika, Hollanda ve İsviçreli gençler, uygun araç bakımı konusunda minimum bilgi ile sürüş testlerini geçiyorlar.

Goodyear Tüketici Lastiklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michel Rzonzef Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan araştırma bulgularını şöyle yorumladı: “Lastik durumuna daha yakından göz atmak güvenli sürüş için önemli. Yüksek basıncın özellikle, yakıt tüketimi, lastiklerin potansiyel kilometresi ve aracın kullanımı ve fren performansı üzerinde bir etkisi vardır. Bu bulgular sektör olarak, genç sürücülere neden lastik bakım konularında eğitim sağlamak için daha fazla çaba gerektiğini ve lastiklerin güvenli olduğundan emin olmak için ne yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır”.

Eğitmenlere göre lastik Basıncı İzleme Sistemi kullanma oranı AB ortalamasında yüzde 21 iken Türkiye’de bu oran yüzde 42’ye çıkıyor. AB ortalamasında sürüş eğitmenlerinin yüzde 6’sı acemi sürücülerin lastik değiştirmeyi bildiğini söylerken Türk eğitmenler Türkiye’deki acemi sürücülerin yarısından çoğunun (yüzde 54) lastik değiştirmeyi bildiğini ifade ediyor. Bu oran İsviçre’de yüzde 1, Danimarka’da yüzde 8, Avusturya’da yüzde 10 olarak ortaya çıkıyor. Türkiye yüzde 54 ile, lastik değiştirmeyi bilme konusunda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da en yüksek orana sahip ülke.

e-motoring’in notu: Araştırmanın istatistiksel dayanakları bir yana, ülke gerçekleri açısından baktığımızda ülkelerin trafik kültürü ve yol koşullarının bu bilgilerin edinilmesine gerek bırakıp bırakmadığı, modern toplumlarda düzenli olarak yenilenen lastiklerin değiştirebilme bilgisi edinmenin önemini azalttığı da bir gerçek!