Mercedes-Benz Türk çevre yönetim sistemi işleme geçti

 Mercedes-Benz Türk çevre yönetim sistemi işleme geçti

Mercedes-Benz Türk, Daimler AG yönetimi tarafından tanımlanan çevre ilkeleri kapsamında, entegre bir çevre koruma ağı çerçevesinde faaliyetlerini yürütüyor. Sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir üretim felsefesi ile üretimin her adımında çevre korumaya büyük önem veren, proses adımlarını buna göre şekillendiren, teknolojiyi buna göre seçen Mercedes-Benz Türk A.Ş., atık yönetimi ve enerji yönetiminden oluşan çevre yönetim sistemini hayata geçirdi. Şirket, atık yönetimi sistemi için 1.000.000 € tutarında bir yatırım gerçekleştirdi. Yeni atık yönetim sistemi kapsamında üretimde oluşan atıklar 4 ana grupta ( metal, tekstil, karton ve ahşap) ve oluştukları noktalarda (desantral) biriktirilerek bertaraf işlemine gönderiliyor. Bu yaklaşımla hem atıkların fabrika içinde taşınması, hem de merkezi atık mahallinde yer kazanılması mümkün oldu. Atıkların ayrı toplanması için geliştirilen yeni konteyner sistemi ise, otomatik ekipmanların kullanımıyla manuel uygulamaların ortadan kalkmasını ve presleme kolaylığı sağladı. Evsel atık, naylon ve plastik atıklar ise merkezi atık sahasında biriktirilerek geri kazanım veya imha işlemine gönderiliyor.
Tehlikeli atıklar, atık sahasında özel önlemlerle yangın, sızma ve doğal ortama karışmalarını engellemek amacıyla yasal mevzuata uygun yanmazlık ve geçirimsizlik sertifikasına sahip konteynerlerde depolanıyor. Kontamine atıklar ise preslerin entegre edildikleri konteynerlerde toplanıyor. Tam sızdırmazlık sağlayan bu entegre pres konteynerler bir arada taşınarak boşaltılıyor ve daha sonra fabrikaya geri dönüyor.
Tüm fabrika çalışanları için sistemin uygulanmasına paralel yürütülen yoğun eğitim programlarını da içerenve Nisan 2010’da hayata geçirilen atık yönetimi, önemli ekolojik ve ekonomik sonuçlar getirdi:
• Etkin atık ayırımı ile geri dönüşen atık miktarı 750 ton arttı,
• Taşıma yollarının azalmasıyla CO2 salınımı 57 ton azaldı,
• Prosesler optimize edildi,
• Riskler azaldı,
• Çalışanların çevre bilinci arttı
• Yılda 420.000 € tutarında tasarruf sağlandı.
Enerji yönetimi sistemi, Hoşdere Fabrikası’nda 2009 yılında devreye alındı. Bu kapsamda net enerji tasarruf tedbirleri tanımlandı. Bu tedbirler proseslerde enerji kullanımının optimize edilmesi, üretim dışında kaçakların ve gereksiz harcamaların önlenmesi, mevcut öneri sisteminin “enerji tasarrrufu önerileri” başlığı ile genişletilmesi, aydınlatma sisteminde ve kazanlarda enerjinin daha verimli kullanılmasını kapsıyordu.
Çalışanlara yönelik yoğun eğitim programlarıyla tamamlanan bu sistem sayesinde
• %37 oranında elektrik tasarrufu,
• %28 oranında doğalgaz tasarrufu,
• %18 oranında su tasarrufu sağlandı.
• Böylece CO2 salınımı %30,2 oranında (= 8.806 t CO2) azaldı
• 1.900.000 € tutarında tasarruf sağlandı.
Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye için bir örnek teşkil eden bu projesi “Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması”nda Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.