Türk otomotiv pazarında 2011

 Türk otomotiv pazarında 2011

Türkiye Otomotiv pazarında 2011 yılı otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 864.439 adet olarak gerçekleşti. 760.913 adet olan 2010 yılı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %13,61 oranında arttı.

2011 yılının ilk çeyreğinde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %76,60 büyürken, ikinci çeyreğinde büyüme oranı %36,92 oranında gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte ise beklentiler doğrultusunda daralmaya başlayan toplam pazar (-%2,86), son çeyrekte de %11,75 oranında geriledi. 2011 yılı Temmuz ayında (%2,77) büyüme oranında görülen yavaşlama, Ağustos ayından itibaren Aralık ayına kadar (-%13,79) tüm aylarda daralmayla devam etti. 2011 yılında en yüksek satış adedine ulaşıldı.
2011 yılında otomobil satışları bir önceki yıla göre %16,43 artarak 593.519 adete ulaştı. Otomobil pazarı, 2011 yılının ilk çeyreğinde %82,87 oranında büyüme gösterirken, yılın 2. çeyreğinde %40,09 oranında büyüdü. 3. çeyrekte ise beklentiler doğrultusunda daralmaya başlayan pazar (-%2,97), son çeyrekte de %8,09 oranında geriledi. 2011 Temmuz ayında (%5,12) büyüme oranında görülen yavaşlama, Ağustos ayından itibaren Aralık ayına kadar (-%10,56) tüm aylarda daralmayla devam etti. 2011 yılında otomobil pazarı en yüksek satış adedine ulaştı.
2011 yılı hafif ticari araç pazarı ise geçen yıla göre %7,88 artarak 270.920 adet seviyesinde gerçekleşti. 2011 yılının ilk çeyreğinde %64,83 oranında büyüme gösteren hafif ticari araç toplam pazarı, yılın 2. çeyreğinde de %30,20 büyüdü. Yılın 3. çeyreğinde %2,64 oranında azalırken, son çeyrekte %19,10 oranında küçüldü. 2011 yılı Temmuz ayında (-%2,11) başlayan daralma, Aralık ayına kadar (-%20,35) tüm aylarda daralmayla devam etti.
2011 yılı Aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 127.910 adet olarak gerçekleşti. 148.369 adet olan 2010 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına göre satışlar %13,79 oranında azaldı. 2011 yılı Ağustos ayında başlayan daralma, yıl sonuna kadar devam etti.
2011 yılı Aralık ayında otomobil satışları geçen yılın Aralık ayına göre %10,56 oranında azalarak 88.957 adet olarak gerçekleşti. 2010 yılı Aralık ayında otomobil pazarı 99.461 adet düzeyindeydi. 2011 yılı Ağustos ayında başlayan daralma, otomobil pazarında da yıl sonuna kadar devam etti.

2011 yılı Aralık ayında hafif ticari araç pazarı 38.953 adet olarak gerçekleşti. 48.908 adet olan 2010 yılı Aralık ayı hafif ticari araç pazarına göre satışlar %20,35 oranında daraldı. 2011 yılı hafif ticari araç pazarı satışları 3. çeyrekten itibaren oransal olarak ay bazında azalmaya devam etti.
2011 yılında otomobil pazarını motor hacmine göre incelediğimizde, en yüksek paya %89 oranıyla yine 1600 cc altındaki otomobiller 529.135 adet ile sahip oldu. Ardından %9 pay ile 1600-2000 cc aralığındaki otomobiller ve %2 pay ile 2000 cc üstü otomobiller yer aldı. Geçen sene aynı döneme göre 1600 cc altındaki otomobil satışlarında %17 artış, 1600-2000 cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %11 artış ve 2000 cc üstü otomobillerde de %7 artış görüldü.
2011 yılında dizel otomobil satışları geçen yıla oranla %34 oranında artış gösterdi. 2011 yılında 593.519 adet olan toplam otomobil satışının 365.305 (%62) adedini dizel araçlar oluşturdu. 2011 yılı otomobil satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, dizel payı %54’den %62’ye yükseldi.

2011 yılında otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2010 yılına oranla %23 arttı. 2011 yılında 593.519 adet olan toplam otomobil satışının 198.616 (%33) adedini otomatik şanzımanlı araçlar oluşturdu. 2011 yılı otomobil satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %32’den %33’e yükseldi.

2011 yılında otomobil pazarı segmentinin %84’ünü yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlardan oluşturdu. 2011 yılı 12 aylık toplam otomobil satış verileri segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %48 pay alan C (283.551 adet) segmenti ve hemen ardından yine %35 pay ile B (210.531 adet) segmenti ulaştı. Bu segmentlerin ardından %13 pay, 75.094 adet ile D segmenti yer aldı.

2011 yılı kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (%49 pay, 288.872 adet) oldu. Sedan otomobilleri %36 pay ve 211.319 adet satış ile H/B ve %10 pay ve 59.961 adet satış ile SUV araçlar takip etti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2011 yılının ilk çeyreğinde %76,60 büyürken, ikinci çeyreğinde büyüme oranı %36,92 oranında gerçekleşti. 3. çeyrekte ise beklentiler doğrultusunda daralmaya başlayan toplam pazar (%2,86), son çeyrekte de %11,75 oranında geriledi.